ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Orco - Organization and Computing EHR | EMR | ERP | SOFTWARE COMPANY

ORCO

Η ORGANIZATION & COMPUTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE είναι η παλαιότερη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού στη Βόρεια Ελλάδα και αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα brand names στο χώρο της πληροφορικής της υγείας. Χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εργαλεία, διευρύνει συνεχώς το μερίδιο της στην αγορά ενώ, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της και σε νέους τομείς της πληροφορικής, θέτει στέρεες βάσεις για το μέλλον.

  • 30 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού
  • 20 χρόνια εμπειρία σε εξειδικευμένες εφαρμογές Νοσοκομείων – Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή – Γραφείο Κίνησης – Ηλεκτρονικά Ραντεβού – ERP
  • Υψηλής λειτουργικότητας εφαρμογές και συνεχής εξέλιξη με τη χρήση των πλέον σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης
  • Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με εφαρμογές τρίτων
  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες
  • Διαρκής επέκταση πελατολογίου, εφαρμογών, εργαζομένων, συνεργασιών
  • Φιλική και προσαρμοσμένη υποστήριξη στις ανάγκες του χρήστη

ORCO

ORGANIZATION & COMPUTING AE

Πελάτες

ORCO

ORGANIZATION & COMPUTING AE

Η ομάδα μας