ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οικονομική κατάσταση 2019

Οικονομική κατάσταση 2020

Οικονομική κατάσταση 2021