ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Hospital_ES

Hospital_ES

"Enterprise resource planning (ERP)"

Hospital_ES

Λογιστήριο – Οικονομική Διαχείριση
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Τμημάτων - Συνταγογράφηση
Διαχείριση Παραγγελιών
Διαχείριση Προμηθειών
Διαχείριση Παγίων
Εφαρμογές Διοίκησης
Hospital HR

Hospital HR

"Human Resource planning (HRP)"

Hospital HR

Γραφείο Προσωπικού
Μισθοδοσία
Hospital CARE

Hospital CARE

"Hospital Management System (HMS)"

Hospital CARE

Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Λογιστήριο Ασθενών (Νοσήλια)
Φαρμακείο - Συνταγολόγιο
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ)
Γραμματεία Απογευματινών Ιατρείων (ΑΕΙ)
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
Διαιτολόγιο
Hospital CIS

Hospital CIS

"Clinical Information System (CIS)"

Hospital CIS

Ιατρικός Φάκελος Εσωτερικών Ασθενών
Ιατρικός Φάκελος Εξωτερικών Ασθενών (ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΤΕΠ)
Χειρουργεία
Parent view

Hospital Patient View

"Προβολή αποτελεσμάτων για τους ασθενείς"

Hospital Patient View

Προβολή Αποτελεσμάτων για τους ασθενείς

ORCO

ORGANIZATION & COMPUTING AE