ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Application Manager​

Application Manager
Σύνδεση
Οροι και Προυποθεσεις

Το παρόν site αποτελεί το επαγγελματικό site της εταιρίας ORCO.

Η ORCO χρησιμοποιεί το παρόν site αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση του αντικείμενου εργασίας της και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και Ποιότητας της ORCO.

Η ORCO προτρέπει τους Συνεργάτες, Προμηθευτές, Πελάτες, Εργαζόμενους και υποψήφιους Εργαζόμενους της ORCO όπως χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά τους διαπιστευτήρια κατά την επικοινωνία τους με την ORCO.

Με τη χρήση του site της ORCO, αποδέχεστε την πολιτική της ORCO να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των Συνεργατών, Προμηθευτών, Πελατών και Εργαζομένων της για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της συνεργασίας της ORCO με τον Συνεργάτη, Προμηθευτή, Πελάτη ή Εργαζόμενό της.

Ειδικά για τα βιογραφικά σημειώματα υποψήφιων Εργαζομένων παραμένουν στη διάθεση της ORCO για χρονικό διάστημα τριών μηνών και μετά καταστρέφονται.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συνεργατών, Προμηθευτών, Πελατών, Εργαζομένων και υποψήφιων Εργαζομένων της ORCO ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή τους και μόνο για σκοπούς σχετικούς με την επαγγελματική τους σχέση με την ORCO.

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε Συνεργάτης, Προμηθευτής, Πελάτης, Εργαζόμενος και υποψήφιος Εργαζόμενος της ORCO διατηρεί το δικαίωμα της λήθης, της ενημέρωσης, της διόρθωσης, της πρόσβασης και της διατύπωσης αντίρρησης, όπως ο ως άνω Κανονισμός ορίζει.

Ερμής

Αρχείο Αρχικής Εγκατάστασης

Ερμής (αρχείο βοήθειας)

Μόνο για όσους έχουν ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή

AnyDesk

Για απομακρυσμένη υποστήριξη στον υπολογιστή σας.
Μεταφορά
Οροι και Προυποθεσεις

Το παρόν site αποτελεί το επαγγελματικό site της εταιρίας ORCO.

Η ORCO χρησιμοποιεί το παρόν site αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση του αντικείμενου εργασίας της και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και Ποιότητας της ORCO.

Η ORCO προτρέπει τους Συνεργάτες, Προμηθευτές, Πελάτες, Εργαζόμενους και υποψήφιους Εργαζόμενους της ORCO όπως χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά τους διαπιστευτήρια κατά την επικοινωνία τους με την ORCO.

Με τη χρήση του site της ORCO, αποδέχεστε την πολιτική της ORCO να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των Συνεργατών, Προμηθευτών, Πελατών και Εργαζομένων της για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της συνεργασίας της ORCO με τον Συνεργάτη, Προμηθευτή, Πελάτη ή Εργαζόμενό της.

Ειδικά για τα βιογραφικά σημειώματα υποψήφιων Εργαζομένων παραμένουν στη διάθεση της ORCO για χρονικό διάστημα τριών μηνών και μετά καταστρέφονται.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συνεργατών, Προμηθευτών, Πελατών, Εργαζομένων και υποψήφιων Εργαζομένων της ORCO ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή τους και μόνο για σκοπούς σχετικούς με την επαγγελματική τους σχέση με την ORCO.

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε Συνεργάτης, Προμηθευτής, Πελάτης, Εργαζόμενος και υποψήφιος Εργαζόμενος της ORCO διατηρεί το δικαίωμα της λήθης, της ενημέρωσης, της διόρθωσης, της πρόσβασης και της διατύπωσης αντίρρησης, όπως ο ως άνω Κανονισμός ορίζει.

TeamViewer QuickSupport

Για απομακρυσμένη υποστήριξη στον υπολογιστή σας.
Μεταφορά
Οροι και Προυποθεσεις

Το παρόν site αποτελεί το επαγγελματικό site της εταιρίας ORCO.

Η ORCO χρησιμοποιεί το παρόν site αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση του αντικείμενου εργασίας της και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και Ποιότητας της ORCO.

Η ORCO προτρέπει τους Συνεργάτες, Προμηθευτές, Πελάτες, Εργαζόμενους και υποψήφιους Εργαζόμενους της ORCO όπως χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά τους διαπιστευτήρια κατά την επικοινωνία τους με την ORCO.

Με τη χρήση του site της ORCO, αποδέχεστε την πολιτική της ORCO να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των Συνεργατών, Προμηθευτών, Πελατών και Εργαζομένων της για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της συνεργασίας της ORCO με τον Συνεργάτη, Προμηθευτή, Πελάτη ή Εργαζόμενό της.

Ειδικά για τα βιογραφικά σημειώματα υποψήφιων Εργαζομένων παραμένουν στη διάθεση της ORCO για χρονικό διάστημα τριών μηνών και μετά καταστρέφονται.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συνεργατών, Προμηθευτών, Πελατών, Εργαζομένων και υποψήφιων Εργαζομένων της ORCO ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή τους και μόνο για σκοπούς σχετικούς με την επαγγελματική τους σχέση με την ORCO.

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε Συνεργάτης, Προμηθευτής, Πελάτης, Εργαζόμενος και υποψήφιος Εργαζόμενος της ORCO διατηρεί το δικαίωμα της λήθης, της ενημέρωσης, της διόρθωσης, της πρόσβασης και της διατύπωσης αντίρρησης, όπως ο ως άνω Κανονισμός ορίζει.