Εργαλεία

Οι τεχνολογίες, τα εργαλεία,και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται από το επιστημονικό τμήμα μηχανικών λογισμικού για την ανάπτυξη όλων τον Πληροφοριακών μας συστημάτων.