Ψηφιακά βήματα στα ΓΝ Βέροιας και ΓΝ Γιαννιτσών

Ολοκληρώθηκε η μετάπτωση λειτουργίας των ΓΝ Βέροιας και ΓΝ Γιαννιτσών στο νέο σύστημα Hospital CARE.

 

Το Hospital CARE αποτελεί σήμερα το πλέον εξελιγμένο λογισμικό HIS Hospital Information System και CIS Clinical Information System. Είναι αναπτυγμένο σε JAVA Enterprise Edition | Jakarta EE και Angular και σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει στους χρήστες ένα πλήθος νέων υλοποιήσεων, εργαλείων και διευκολύνσεων.

 

 • Διαχείριση όλων των τύπων των περιστατικών
 • Πλήρης παραμετροποίηση της εφαρμογής, Full Administration χρηστών, δυνατότητα καταγραφής ενεργειών χρήστη
 • Διασύνδεση με ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ
 • Web Services, API’s, πρωτόκολλα HL7, XML, CDA
 • Διαλειτουργικότητα, διασύνδεση με άλλα ΠΣ
 • Βάση δεδομένων Oracle, δυνατότητα άλλων βάσεων
 • Λειτουργεί σε όλα τα δημοφιλή browsers
 • Κεντρική αναζήτηση, αυτόματος συγχρονισμός
 • Πολλαπλοί παράμετροι αναζήτησης
 • Εύκολη διόρθωση σφαλμάτων καταχώρησης περιστατικών
 • Συγχώνευση μητρώων
 • Μεταφορά περιστατικών από ασθενή σε ασθενή
 • Τροποποίηση τύπου περιστατικών
 • Διασύνδεση με ΑΤΛΑΣ
 • Εντατικοί έλεγχοι καταχώρησης στοιχείων
 • Παρεμπόδιση εισαγωγής διπλοεγγραφών
 • Προσωρινά μητρώα, ειδοποιήσεις για εκκρεμότητες μητρώων
 • Υποχρεωτικά, προαιρετικά πεδία, κανόνες καταχώρησης ΕΟΠΥΥ
 • Καταγραφή παράλληλης ασφάλισης ασθενή
 • Επιλογή τοποθέτησης στην κλινική, θάλαμο ή κρεβάτι
 • Πολλαπλοί ασφαλιστικοί φορείς για την αποζημίωση περιστατικών η οποία είναι παραμετροποιήσιμη, βάσει ποσοστού συμμετοχής, ποσών, ορίων ή προγράμματος ασφάλισης
 • Γρήγορη αναζήτηση περιστατικού
 • Μαζική επεξεργασία πολλαπλών κινήσεων περιστατικού, προγραμματισμός (schedule), μαζική εκτέλεση, αντιγραφή ή μεταφορά για όλους τους τύπους των περιστατικών
 • Ειδοποιήσεις για προγραμματισμένες εισαγωγές και εκκρεμότητες
 • Γρήγορη εκτέλεση παραπεμπτικών στον ΕΟΠΥΥ
 • Ετήσια επισκόπηση και επεξεργασία προγράμματος λειτουργίας ιατρείων
 • Εναλλακτικές ώρες λειτουργίας ιατρείων
 • Triage και επιπλέον κινήσεις ασθενή στο Τμήμα Επειγόντων
 • Υπολογισμός ωρών αναμονής
 • Τηρείται μισθοδοσία ΕΛΛΑΠΙ για τα κρατικά νοσοκομεία και Μεριδολόγιο για ιδιωτικές κλινικές
 • Οδηγός δημιουργίας υποβολής βήμα-βήμα
 • Εφαρμογή όλων των κανόνων υποβολής του ΕΟΠΥΥ
 • Χρωματική υπόδειξη σφαλμάτων
 • Όλες οι διορθώσεις στην ίδια οθόνη
 • Άμεση επανακοστολόγηση περιστατικών κατόπιν διόρθωσης
 • Αυτόματη δημιουργία τιμολογίου και αρχείου υποβολής
 • Λίστες αναμονής, λίστες χειρουργείων
 • Αυτόματη δημιουργία και χρέωση περιστατικών βάσει προγράμματος
 • Καταγραφή διάγνωσης, ιατρικής πράξης και γνωμάτευσης για όλους τους τύπους των περιστατικών
 • Προκαθορισμένα πακέτα εξετάσεων
 • Ατομική και μαζική αναγγελία εισιτηρίων στον ΕΟΠΥΥ
 • Είσπραξη με POS
 • Όλες οι κωδικοποιήσεις, τήρηση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων
 • Όλες οι απαραίτητες καταστάσεις, στατιστικές αναφορές, BI, παραστατικά και έντυπα
 • Εξαγωγή στοιχείων σε Excel, XML

Ευχαριστούμε τα τμήματα πληροφορικής και τις διοικήσεις των νοσοκομείων  και φυσικά το σύνολο των χρηστών για τη συνεργασία τους και την έγκαιρη ανταπόκρισή τους.

Κάντε μας Like στο Facebook και ακολουθήστε μας στο LinkedIn και το Twitter για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες ψηφιακής ολοκλήρωσης που παρέχουμε στους πελάτες μας.

 

Orco - Organization and Computing EHR | EMR | ERP | SOFTWARE COMPANY