Ψηφιακά βήματα για τους πελάτες της ORCO

Η ORCO AE ολοκλήρωσε τη διασύνδεση του ERP λογισμικού της συστήματος, με την εμπορική ονομασία “Hospital_ES” με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων | Η.Σ.Πα.Δι.Φ. και έχει προχωρήσει στην εγκατάστασή του στην πλειοψηφία των πελατών της.

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων | Η.Σ.Πα.Δι.Φ. επιτρέπει στο Υπουργείο Υγείας να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο (real time) τις ελλείψεις φαρμάκων.

Επιπλέον, η ORCO AE ήταν η εταιρία που υλοποίησε πρώτη τη διασύνδεση του Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», ως πιλοτικού Νοσοκομείου με το Η.Σ.Πα.Δι.Φ.

Κάντε μας Like στο Facebook και ακολουθήστε μας στο LinkedIn για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες ψηφιακής ολοκλήρωσης που παρέχουμε στους πελάτες μας.