Καριέρα

Προσφέρουμε τις ακόλουθες θέσεις εργασίας

Senior C/C++ Developer
Προβολη
Angular Developer
Προβολη
Java EE Developer
Προβολη
Υποστήριξη Εφαρμογών
Προβολη
PowerBuilder Developer
Προβολη

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας και την θέση ενδιαφέροντος

Click or drag files to upload

Notice for potential candidates

Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, αποδέχεστε την πολιτική της εταιρίας μας να διατηρεί τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με την προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής μας συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα στη λήθη, της ενημέρωσης, της διόρθωσης, της πρόσβασης και της διατύπωσης αντίρρησης, όπως ο ως άνω Κανονισμός ορίζει.