Λογισμικό

Hospital_ES

"Enterprise Resource Planning (ERP)"

Hospital_ES

 • Λογιστήριο – Οικονομική Διαχείριση
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Τμημάτων -  Συνταγογράφηση
 • Διαχείριση Παραγγελιών
 • Διαχείριση Προμηθειών
 • Διαχείριση Παγίων
 • Εφαρμογές Διοίκησης

Hospital HR

"Human Resource Planning (HRP)"

Hospital HR

 • Γραφείο Προσωπικού
 • Μισθοδοσία

Hospital CARE

"Hospital Management System (HMS)"

Hospital CARE

 • Τμήμα Κίνησης Ασθενών
 • Λογιστήριο Ασθενών (Νοσήλια)
 • Φαρμακείο - Συνταγολόγιο
 • Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ)
 • Γραμματεία Απογευματινών Ιατρείων (ΑΕΙ)
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
 • Διαιτολόγιο

Hospital CIS

"Clinical Information System (CIS)"

Hospital CIS

 • Ιατρικός Φάκελος Εσωτερικών Ασθενών
 • Ιατρικός Φάκελος Εξωτερικών Ασθενών (ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΤΕΠ)
 • Χειρουργεία

Hospital Patient View

"Προβολή Αποτελεσμάτων για τους ασθενείς"

Hospital Patient View

Προβολή Αποτελεσμάτων για τους ασθενείς