Παρουσία της OR-CO A.E. στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Νοσοκομείων Ξάνθης, Δράμας και Σερρών

Παρουσία της OR-CO A.E. στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Νοσοκομείων Ξάνθης, Δράμας και Σερρών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, με θέμα την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων υγείας όπως ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή τα Νοσήλεια Ασθενή και την κυβερνοασφάλεια.