Ολοκλήρωση των εργασιών της OR-CO A.E.για την Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Ολοκλήρωση των εργασιών της OR-CO A.E.για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιχειρησιακής Διαχείρισης (ERP) στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).