Ολοκλήρωση των εργασιών της OR-CO AE(Γ.Διαλυνάς)

Ολοκλήρωση των εργασιών της OR-CO AE για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) “Hospital_ES” στο Κληροδότημα «Γ.Διαλυνάς» @ ΓΝ-ΚΥ Νεάπολης Κρήτης