Η OR-CO στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών και Εφαρμογών Υγείας

H Or-Co Υποστηρικτής της EEMYY στο 20ο Πανελλήνιο Management Συνέδριο Υπηρεσιών και Εφαρμογών Υγείας 1-3 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Τιτάνια