Άυλη Συνταγογράφηση

Η λειτουργικότητας της Άυλης Συνταγογράφησης είναι διαθέσιμη για όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν την Εφαρμογή “Φαρμακείο” του Πληροφοριακού Συστήματος “Hospital_ES”.

Με τη χρήση της Άυλης Συνταγογράφησης, οι ασθενείς μπορούν να εκτελούν στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου τη συνταγή του ιδιώτη γιατρού τους, χωρίς τη χρήση εκτυπωμένης συνταγής.

Μέσω της συγκεκριμένης λειτουργικότητας, επιτυγχάνεται μείωση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας του ασθενή.